Jak zadávat rozměry do 3D návrháře

Každá vestavěná skříň má tři základní rozměry. Šířku, výšku a hloubku.


Zadáváme je do 3D návrháře v centimetrech s přesností na jedno desetinné číslo (například 256,1 cm =2561 mm). Šířku a hloubku zadáváme přesně tu, kterou jsme skutečně naměřili. U výšky je vyjímka. Výšku zadáváme sníženou o 0,5 cm. (například zaměřím výšku 257,7 cm a do návrháře zadám 257,2 cm). Je to z jednoduchého důvodu. Doma většinou nejste vybaveni nářadím potřebným k úpravě výšky boku. Proto je nutné bok o 0,5cm snížit, aby se do vymezeného prostoru vešel. Co se týče rozměru vnitřku skříně, tak tam provádíme úpravu za vás. Když bok skříně navazuje na stěnu, tak je vnitřek skříně odsazen od stěny o 1cm. Ze zkušenosti víme, že rohy místnosti nemají vždy úhel 90 stupňů a občas je v rohu víc omítky. Proto je vnitřek skříně zmenšený o 1 cm. U skříně mezi stěnami (mezi dvěma rohy) je odsazení 1 cm z každé strany. U skříně v prostoru žádné odsazení není. Viz. následující obrázky:


Při montáži skříně, která navazuje na stěnu si hlídáme, aby přední hrana vnitřního boku byla odsazená 1 cm od stěny. Dorazovou lištu, která zde nahrazuje bok přikládáme přímo na stěnu viz. video montáže skříně.
U skříní s posuvnými dveřmi bez dna a stropu můžeme zadávat různou výšku boku, protože kolejnice nám umožní vyrovnat drobné rozdíly ve výšce. Maximální rozdíl výšky boků je 2 cm.
U skříní posuvných a pantových, které mají dno i strop, musí mít boky stejnou výšku. Je to zase z důvodu, aby se skříň do daného prostoru vešla a doma většinou nejste schopni upravovat výšku boků a soklových lišt. Přestože dno je na rektifikačních nožkách, které se dají výškově seřizovat.
Jestli máte technické dotazy ke kostrukci skříně, tak nás neváhejte kontaktovat na telefonu 733 600 080, nebo na email : info@slozsito.cz